પનોતી ઊતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પનોતી ઊતરવી

  • 1

    શનિની દશાના-પડતીના દિવસો પૂરા થવા.