પનોતી બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પનોતી બેસવી

  • 1

    પડતીના દિવસો શરૂ થવા.