પપૂલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પપૂલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાના છોકરાની પેશાબની ઇંદ્રી.

પેપલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેપલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કોકડું વળેલી ચોખાની પાપડી.