ગુજરાતી

માં પપૂલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પપૂલી1પેપલી2

પપૂલી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાના છોકરાની પેશાબની ઇંદ્રી.

ગુજરાતી

માં પપૂલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પપૂલી1પેપલી2

પેપલી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કોકડું વળેલી ચોખાની પાપડી.