પંપ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પંપ મૂકવો

  • 1

    કૂવા ઇ૰માંથી પાણી ખેંચવા માટે પંપની ગોઠવણ કરવી.