પૂંભડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂંભડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પૂમડી; છોડને વળગી રહેલું રૂ.

  • 2

    નાનું પૂમડું.