પૂમડા જેવડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂમડા જેવડું

  • 1

    નાનું ને સુકોમલ.