પૂમડે પાણી પાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂમડે પાણી પાવું

  • 1

    બહુ હેરાન કરવું-ત્રાસ આપવો.