પયગંબરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પયગંબરી

વિશેષણ

  • 1

    પયગંબરને લગતું.

  • 2

    પયગંબરે કહેલું.

પયગંબરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પયગંબરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પયગંબરનું કામ.