પ્યાલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્યાલો

પુંલિંગ

  • 1

    મોટું પવાલું; પાલો.

પ્યાલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્યાલો

પુંલિંગ

  • 1

    જેમાં પ્યાલાના રૂપક કે પ્રતીક દ્ધારા ભક્તિ-જ્ઞાન કે અધ્યાત્મરસના પાનનો નિર્દેશ થતો હોય એવો એક ભજનપ્રકાર.