ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પરુ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાચ.

મૂળ

સર૰ सं. पूय

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પરું2

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો અળગું.

મૂળ

सं. पर

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પરું3

અવ્યય

 • 1

  દૂર; અલગ.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પરું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શહેર બહારનો વસવાટ; ઉપનગર.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પેરું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સાંઠાની બે ગાંઠ વચ્ચેનો ભાગ.

મૂળ

सं. पर्वन्

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પૂર

વિશેષણ

 • 1

  પૂરેપૂરું; સંપૂર્ણ.

મૂળ

सं. पूर

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પૂર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નવા પાણીનું નદીનાળામાં જોસબંધ આવવું તે.

 • 2

  પૂરણપોળી ઇ૰નું પૂરણ.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પૂરું

વિશેષણ

 • 1

  પૂર્ણ; ઊણું, ખંડિત, ઓછું કે અધૂરું નહિ એવું; પૂરું.

 • 2

  સમાપ્ત.

મૂળ

सं. पुर

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પૂરું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મીડું; શૂન્ય.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પરે

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પોહ; મળસકાનું અજવાળું.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પર-અતીત હોવું તે.

 • 2

  શ્રેષ્ઠત્વ.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પર

અવ્યય

 • 1

  પરત્વે.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પરે

અવ્યય

 • 1

  પેઠે.

 • 2

  પ્રકારે.

 • 3

  પણે; પેલે ઠેકાણે.

 • 4

  પદ્યમાં વપરાતો પર; ઉપર.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પીછું.

ગુજરાતી

માં પરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પર1પર2પર3

પર

અવ્યય

 • 1

  ઉપર.

મૂળ

प्रा. परि=ઉપર