ગુજરાતી

માં પ્રકૃતિવાદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રકૃતિવાદ1પ્રકૃતિવાદ2

પ્રકૃતિવાદ1

પુંલિંગ

  • 1

    કલા અને સાહિત્યમાં કુદરતનું વાસ્તવિક ચિત્રણ કરવાનું વલણ ધરાવતો, વાસ્તવવાદના અનુસંધાનમાં ૧૯મી સદીના ઉત્તરાર્ધ અને ૨૦મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં વિકસેલો વાદ; 'નૅચરાલિઝમ'.

ગુજરાતી

માં પ્રકૃતિવાદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રકૃતિવાદ1પ્રકૃતિવાદ2

પ્રકૃતિવાદ2

પુંલિંગ

  • 1

    નિસર્ગવાદ; ઇંદ્રિયગ્રાહ્ય એવી પ્રકૃતિ કે દૃશ્ય સાચું છે એવી માન્યતાનો વાદ; 'નેચરલિઝમ'.