પ્રકૃતિવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રકૃતિવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    પ્રકૃતિવાદ અંગેનું કે તેમાં માનનારું.