પ્રકૃતિસિદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રકૃતિસિદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    પ્રકૃતિ પ્રમાણેનું; સ્વભાવસિદ્ધ; કુદરતી.