પ્રકરણ માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રકરણ માંડવું

  • 1

    -ની વાત માંડવી; લંબાણથી અને વિગતથી અમુક વાત ચલાવવી.