પ્રક્રમભંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રક્રમભંગ

પુંલિંગ

  • 1

    શરૂ કરેલા ક્રમને ન જાળવવો તે (સાહિત્યમાં એક દોષ.).