પ્રકાશક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રકાશક

વિશેષણ

  • 1

    પ્રકાશ કરનારું.

  • 2

    પ્રસિદ્ધ કરનાર.