પ્રકાશમાં લાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રકાશમાં લાવવું

  • 1

    જાહેરમાં આણવું; જાણીતું કરવું.