પ્રકાશ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રકાશ કરવું

  • 1

    જાહેરમાં મૂકવું; બહાર પાડવું.