પરખ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરખ હોવી

  • 1

    પરખવાની આવડત હોવી.