પરચૂટણિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરચૂટણિયું

વિશેષણ

  • 1

    પરચૂરણ.

  • 2

    લાક્ષણિક ખાસ મહત્ત્વનું નહિ-ફાલતું.