પ્રજ્ઞાપારમિતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજ્ઞાપારમિતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રજ્ઞાની પરમસિદ્ધિ બૌદ્ધ દશ પારમિતાઓમાંની એક.