પ્રજ્ઞાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજ્ઞાવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રજ્ઞા કે જ્ઞાન યા વિદ્વત્તા ભરેલી માન્યતાનો વાદ.

  • 2

    અતિ ડાહી.

  • 3

    લાક્ષણિક ને પાંડિત્ય ભરેલી વાત (પણ તથ્યાંશ વિનાની).