પ્રજ્ઞાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજ્ઞાવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    પ્રજ્ઞાવાદને લગતું કે તે માનનારું.