ગુજરાતી

માં પરજનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરજન1પુરજન2પુરંજન3

પરજન1

પુંલિંગ

  • 1

    પારકું-સંબંધી નહિ એવું માણસ; 'સ્વજન'થી ઊલટું તે.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પરજનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરજન1પુરજન2પુરંજન3

પુરજન2

પુંલિંગ

  • 1

    શહેરનો માણસ; શહેરી.

ગુજરાતી

માં પરજનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરજન1પુરજન2પુરંજન3

પુરંજન3

પુંલિંગ

  • 1

    જીવાત્મા.

મૂળ

सं.