પ્રજાપરાયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાપરાયણ

વિશેષણ

  • 1

    પ્રજામાં પરાયણ-તેની સેવામાં ભાવવાળું.