પ્રજાશાહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાશાહી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લોકશાસન; 'ડેમોક્રસી'.

પ્રજાશાહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાશાહી

વિશેષણ

  • 1

    લોકશાહી સંબંધી.