પ્રજાસત્તાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાસત્તાક

વિશેષણ

  • 1

    પ્રજાની સત્તા કે ચલણવાળું; પ્રજાના વહીવટવાળું.