પ્રજાસત્તાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાસત્તાવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    લોકશાસન; 'ડેમોક્રસી'.

પ્રજાસત્તાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાસત્તાવાદ

વિશેષણ

  • 1

    લોકશાહી સંબંધી.