પ્રજાસ્મિતાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાસ્મિતાવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    રાષ્ટ્ર્વાદ; 'નેશનલિઝમ'.