પ્રજા હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજા હોવી

  • 1

    સંતતિ હોવી.