પુરજોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરજોર

વિશેષણ & અવ્યય

  • 1

    પૂરા જોર કે જોશવાળું.