પર્ણકુટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્ણકુટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝૂંપડી.