પરણ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરણ ચડવું

  • 1

    પરણવાનો ઉત્સાહ વ્યાપવો.