ગુજરાતી

માં પરતની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરત1પરંતુ2પર્ત3પૂરત4પૂરતું5પ્રત6પ્રેત7

પરત1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  પાછું.

ગુજરાતી

માં પરતની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરત1પરંતુ2પર્ત3પૂરત4પૂરતું5પ્રત6પ્રેત7

પરંતુ2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  પણ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પરતની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરત1પરંતુ2પર્ત3પૂરત4પૂરતું5પ્રત6પ્રેત7

પર્ત3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરત; થર; સ્તર.

 • 2

  ગડી.

મૂળ

हिं.

ગુજરાતી

માં પરતની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરત1પરંતુ2પર્ત3પૂરત4પૂરતું5પ્રત6પ્રેત7

પૂરત4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પહેરામણીનો અધૂરો અવેજ પૂરો કરનારી રકમ.

મૂળ

'પૂરવું' પરથી

ગુજરાતી

માં પરતની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરત1પરંતુ2પર્ત3પૂરત4પૂરતું5પ્રત6પ્રેત7

પૂરતું5

વિશેષણ

 • 1

  જોઈએ તેટલું.

મૂળ

'પૂરવું' પરથી

ગુજરાતી

માં પરતની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરત1પરંતુ2પર્ત3પૂરત4પૂરતું5પ્રત6પ્રેત7

પ્રત6

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  (ગ્રંથની કે કોઈ લખાણની) નકલ.

 • 2

  મૂળ લખાણ; 'કોપી'.

 • 3

  પ્રકાર; જાત; વર્ગ.

મૂળ

સર૰ म. प्रत; हिं. प्रति ( सं. प्रतीक ?)

ગુજરાતી

માં પરતની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરત1પરંતુ2પર્ત3પૂરત4પૂરતું5પ્રત6પ્રેત7

પ્રેત7

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શબ.

 • 2

  સપિંડીકરણ પર્યંત મરનારને મળતું એક કલ્પિત શરીર.

 • 3

  અવગતિયો જીવ.

 • 4

  પિશાચ જેવી એક યોનિ.

મૂળ

सं.

સ્ત્રીલિંગ

મૂળ

सं. प्रति ? કે सं. परिवर्त, प्रा. परिअत्त પરથી? સર૰ म.