પ્રત્નવિદ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્નવિદ્

વિશેષણ

  • 1

    પુરાતત્ત્વવિદ.

પુંલિંગ

  • 1

    પુરાતત્ત્વવિદ.