પ્રત્યે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યે

અવ્યય

  • 1

    પ્રતિ; તરફ.