પ્રત્યક્ચેતન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યક્ચેતન

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રત્યગાત્મા; જીવાત્મા.

  • 2

    પરમાત્મા.