પ્રત્યક્ષ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યક્ષ થવું

  • 1

    ખુલ્લું થવું; આંખે દેખાવું.

  • 2

    સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થવી.