પ્રત્યુત્પન્નમતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યુત્પન્નમતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તરત-હાજરજવાબી બુદ્ધિ.

પ્રત્યુત્પન્નમતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યુત્પન્નમતિ

વિશેષણ

  • 1

    તેવું (માણસ).