ગુજરાતી

માં પ્રત્યપકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રત્યપકાર1પ્રત્યુપકાર2

પ્રત્યપકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    અપકાર સામે કરાતો અપકાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પ્રત્યપકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રત્યપકાર1પ્રત્યુપકાર2

પ્રત્યુપકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    ઉપકારના બદલામાં સામો ઉપકાર.

મૂળ

सं.