પ્રત્યભિજ્ઞા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યભિજ્ઞા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઓળખ.

  • 2

    સદૃશ વસ્તુ દેખીને પહેલાં દેખેલી વસ્તુનું સ્મરણ થઈ આવવું તે.

  • 3

    ઓળખની નિશાની; અભિજ્ઞાન.

મૂળ

सं.