પ્રત્યયરહિતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યયરહિતા

વિશેષણ

  • 1

    જેમાં પ્રત્યય કે પૂર્વગ નથી એવી (ભાષા).

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેમાં પ્રત્યય કે પૂર્વગ નથી એવી (ભાષા).