પ્રત્યયાત્મિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યયાત્મિકા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેમાં પ્રત્યય છે એવી (ભાષા).