પ્રત્યૂર્જા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યૂર્જા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિષમોર્જા; 'ઍલર્જી'.