પ્રત્યાઘાતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યાઘાતી

વિશેષણ

  • 1

    પ્રત્યાઘાતવાળું; પ્રત્યાઘાત કરે એવું.