પ્રતવારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રતવારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જમીનમહેસૂલના હેતુ માટે ખેડાણ નીચેની જમીનનું વર્ગીકરણ.