પ્રત્વિવાદિની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્વિવાદિની

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રતિવાદી સ્ત્રી.