પ્રતિજ્ઞાભંગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રતિજ્ઞાભંગી

વિશેષણ

  • 1

    પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરનાર.