ગુજરાતી

માં પૂર્તિપ્રશ્નની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂર્તિપ્રશ્ન1પ્રતિપ્રશ્ન2

પૂર્તિપ્રશ્ન1

પુંલિંગ

  • 1

    પૂછેલામાં પૂર્તિ રૂપે કરાતો પૂરક પ્રશ્ન.

ગુજરાતી

માં પૂર્તિપ્રશ્નની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂર્તિપ્રશ્ન1પ્રતિપ્રશ્ન2

પ્રતિપ્રશ્ન2

પુંલિંગ

  • 1

    સામો પ્રશ્ન; પ્રશ્ન સામે કરેલો પ્રશ્ન.

મૂળ

सं.