પ્રતિબાધક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રતિબાધક

વિશેષણ

  • 1

    બાધ કરે એવું; વાંધાવાળું.